Ürituste korraldamise tingimused kohvikus Lummus

Broneerimislepingu kehtivus ja hinnainfo

1.1. Tellija peab eelnevalt kirjalikult kooskõlastama e-maili teel kogu ürituse käigus planeeritava tegevuse, sh tehnilise lahenduse, asjaga seotud isikud ning ajakava.
1.2. Päringu alusel saadetakse tellijale pakkumus, mille kinnitamisega nõustub tellija ürituste korraldamise tingimustega.
1.3. Tava hinnakirja hindadele lisandub:

1.3.1. 25% kui broneering või osa broneeringust on: nädalavahetusel (reede kuni pühapäev); esitatud 48-24 tunnise etteteatamisega; 
1.3.2. 40% kui broneering või osa broneeringust on: riigipühal; öisel ajal (pärast kohviku tavapäraseid avamisaegu); esitatud 24-12 tunnise etteteatamisega

1.4. Kinnitatud pakkumuse alusel väljastatakse ettemaksuarve, mis on vähemalt 50% kogumaksumusest. Ettemaksu tasumine kinnitab broneeringu. Tellija on kohustatud enne ettemaksuarve tasumist kontrollima, et kõik andmed arvel on korrektsed. 
1.5. Enne ürituse toimumist väljastatakse lõplik arve, mis tuleb tasuda vähemalt 3 tööpäeva enne ürituse toimumist. Kui ürituse toimumiseni on jäänud vähem kui 5 tööpäeva väljastatakse kohe arve kõikide tellitud teenuste ja toodete eest.
1.6. Kui tellijaks on vahendaja (ettevõte, korraldaja, vm) tuleb sellest eelnevalt informeerida. 
1.7. Avalike ürituste korraldamine kohvikus on lubatud ainult eraldi kokkuleppel.

Toitlustus

2.1. Vähemalt 3 tööpäeva enne tuleb tellijal edastada toitlustuse serveerimise ajakava.
2.2. Kuni 3 tööpäeva enne on võimalik suurendada inimeste arvu ja täiendada toitlustuse valikuid.
2.3. Kohvikus ei ole lubatud tarbida väljastpoolt toodud sööke ja jooke.

Ruumid


3.1. Tellija kasutuses on ainult arvel märgitud ruumid; teiste ruumide kasutamine ning nendes viibimine ei ole ilma eelneva kokkuleppeta lubatud.
3.2. Ruume ei rendita välja vähem kui 3 tunniks, välja arvatud juhul kui ruumide rendile eelneb või järgneb töötuba.
3.3. Ruumidesse saab tulla ettevalmistusi tegema 15 minutit enne ürituse algust ja kuni 15 minutit pärast ürituse lõppu. Kui soovitakse tulla varem ettevalmistusi tegema, siis tuleb tasuda varajase ruumi rendi hind, mis on 70% tavapärasest hinnast. Ruumidest hiljem lahkudes tuleb maksta iga uue alustatud tunni eest vastavalt hinnakirjale.
3.4. Korraldajad on kohustatud järgima kohviku töötajate juhiseid.
3.5. Tellijal ei tohi ettevalmistuste ega ürituse käigus kahjustada või rikkuda kohviku põrandaid, seinu jm. Ruumidele või esemetele tekitatud kahjud tuleb kompenseerida vastavalt Kohvik Lummus OÜ poolt esitatud arvele. Esinejad kohustatud järgima kohviku töötajate juhiseid ja korraldusi tehnika transpordi ning installatsiooni korral. Kahjude vältimiseks palume kasutada esinemisalal enda poolt kaasatoodud vaipa (kohustuslik on vaip trummikomplekti ning kontrabassi korral).
3.6. Ruumide rendi hinna sisse kuulub ruumide ürituse järgne koristamine. Tavapärasest märgatavalt suurema koristusvajaduse korral on kohvikul õigus esitada arve koos olukorda kirjeldavate fotodega lisandunud koristamisteenuse eest. 
3.7. Viisakalt käituvad koerad ja kassid võivad viibida kohviku ruumides omaniku vastutusel tingimusel, et ei häirita teisi külastajaid. 

Töötoad


4.1. Privaatseid töötubasid korraldatakse gruppidele alates viiest inimesest. Kui viiest inimesest väiksem grupp soovib osaleda töötoas, siis tuleb tasuda viie inimese töötoa maksumus.
4.2. Enne või pärast töötoa lõppu ei ole võimalik ilma eelneva broneeringuta töötoa ruumides viibida. Kohviku avamisaegadel on võimalik olla kohvikus. 
4.3. Töötuppa ei ole lubatud tulla isiklike söökide ja jookidega. Soovi korral saab kohvikust tellida töötoa toitlustuse töötuba broneerides või ostes tooteid kohapealt.
4.4. Toitlustuse tellimisel tuleb ka märkida, kas soovitakse toitlustust enne töötuba, töötoa ajal või pärast töötuba. Kui tellija ei soovi toitlustust kohvikus vaid privaatses töötoa ruumis (enne või pärast töötoa toimumist), tuleb ruum eelnevalt broneerida.

Broneeringu muutmine või tühistamine


5.1. Broneeringut on võimalik muuta kuni 3 tööpäeva enne ürituse toimumist. Hiljem laekunud muutmise soovid rahuldatakse ainult võimaluste olemasolul ja lisatasu eest.
5.2. Kui üritusel tarvitatakse tooteid või teenuseid broneeringust vähem, ei kuulu erinevus rahaliselt tagastamisele.
5.3. Ürituse broneeringut on võimalik tühistada ainult tööpäeviti saates selle teemaline email aadressile info@kohviklummus.ee.

5.3.1. kuni 7 päeva enne ürituse toimumist on võimalik üritus kuni 2 kuud edasi lükata või tühistada, mille korral jääb 15% kogumaksumusest broneeringutasuks (ülejäänud tagastatakse viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest).
5.3.2. kuni 3 tööpäeva enne ürituse toimumist ei kuulu raha tagasimaksmisele või muul moel hüvitamisele.

5.4. Kui broneeritud üritust ei ole võimalik korraldada mõnel pakkujast tuleneval põhjusel, teavitatakse sellest tellijat esimesel võimalusel ning tasutud raha tagastatakse viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.